Komma Productions

Danseteater i Norge

Danseteater er den nyeste formen for teater og har nylig kommet til Norge. Hovedpoenget i det som kalles danseteater er det at to forskjellige kunstformer blir blandet.

Når man setter opp et stykke innen danseteater vil man da blande sammen vanlig teater med dans. Det vil si at i et stykke som er satt opp på et danseteater så vil man ha en historie som blir satt opp, og skuespillerne vil da ikke bare uttrykke seg gjennom språk, men også gjennom dans. Det gir et helt spesielt preg til stykkets innhold, og gir stykket enda mer liv.

Et av stedene man kan se og oppleve danseteater i Norge er hos Panta Rei Danseteater i Oslo. Det er et dansekompani som ble etablert i 2000 og har siden den gang blitt et av de kompaniene i Norge som har høyest publikumstall. Panta Rei Danseteater jobber stadig vekk med noe nytt og spennende innen danseteater og i perioden 2013 til 2016 satser de på å ha fem nye stykker satt opp. De vil da ha et nytt fokuspunkt, som blant annet skal dekke eldre og de som er ekstra interessert i musikk. Dette gjør de for å nå nye målgrupper.